Welkom

Welkom op de website van de Innovatiewerkplaats (IWP) Ervaringsdeskundigheid
Noord-Nederland. De IWP is een initiatief van het lectoraat Rehabilitatie samen met verschillende partners in Noord-Nederland.

Binnnen de IWP staat de volgende vraag centraal:

Hoe kunnen ervaringsdeskundigen, professionals en de betrokken instellingen in Noord Nederland, in samenwerking met elkaar, nieuwe kennis, instrumenten, handvatten en diensten ontwikkelen en implementeren op het gebied van ervaringsdeskundigheid?

De centrale vraag bestaat uit drie deelvragen:
Hoe kunnen de ontwikkelde kennis, instrumenten, handvatten en diensten op een
samen­hangende wijze worden vorm gegeven op:

 1. microniveau
 2. mesoniveau
 3. macroniveau

Hiertoe verricht de IWP:
1. Onderzoek naar ervaringsdeskundigheid
2. Onderzoeks- en innovatieprojecten door ervaringsdeskundigen
3. Onderzoeks- en innovatieprojecten met ervaringsdeskundigen, en

4. verspreidt de IWP kennis over ervaringsdeskundigheid

De deelnemers aan de IWP Ervaringsdeskundigheid vormen samen een leernetwerk, waarin het leren
elkaar, centraal staat.

De ontwikkelde kennis, instrumenten, handvatten en diensten over de inzet van ervaringsdeskundigheid wordt beschikbaar gesteld aan:

 • (toekomstige) ervaringsdeskundigen
 • cliënten
 • collega-professionals
 • familieleden
 • studenten
 • docenten
 • zorg- en welzijnsorganisaties
 • overheden, en
 • zorgverzekeraars