2006-2017

In de periode 2006-2017 zijn er vanuit lectoraat Rehabilitatie diverse publicaties verschenen op het gebied van herstel en ervaringsdeskundigheid:

  • Korevaar, L., Droes, J. (2016, 2011, 2008). Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn, Bussum: Coutinho
  • Diverse cursushandleidingen (2007-2016)
  • Vos, S. (2010). HOOP doet leven. Naar een HerstelOndersteunend OntwikkelingsProgramma. Groningen, Hanzehogeschool Groningen
  • Boomsma, J., Vos, M., Timmer, H., Korevaar, E.L. (2010). De ervaringsdeskundige als leefstijlcoach?! Een haalbaarheidstudie naar de inzet van ervaringsdeskundigen als leefstijlcoach binnen Promens Care en GGz-Drenthe (Zuid-Oost). Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen
  • Boevink W. (2009). Lijfsbehoud, levenskunst en lessen om van te leren. Trimbos-instituut
  • Timmer H. (2009) Raakt het u? Herstel en ervaringsdeskundigheid in de GGz. Groningen, Lectoraat Rehabilitatie
  • Veen, M. van. (2007) Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid. In: Rehabilitatie: Mens in Beeld. Lies Korevaar (redactie). Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Lectoraat Rehabilitatie, pag. 75-84
  • Wiekamp, Leonie (2007). Bevordering van de ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking. Evaluatieonderzoek basiscursus “Van Ervaring naar Ervaringsdeskundigheid”. Rijksuniversiteit Groningen, Doctoraalstudie Andragogiek.