Overige

Ervaringsdeskundigheid inbedden. Zorg & Welzijn, maart 2012

Ervaringsdeskundigheid in de Inloop. Prominent (een kwartaaluitgave van Promens Care) okt 2011

Start nieuwe opleiding Ervaringsdeskundige in de zorg bij Hanzehogeschool Groningen, www.zorginnovatieforum.nl 3 oktober 2011

Opleiding tot Ervaringsdeskundige. Hanze magazine, september 2011

Meer dan een dip (MOSS), Lies Korevaar, de Hanze, 03-03-2005

Radio Noord: Hanzehogeschool leidt ‘ervaringsdeskundigen’ op., april 2006.

Opleiding ervaringsdeskundige, Psy, nr.5 2006

Opleiding ervaringsdeskundige, Friesch Dagblad, 23-03-2006

MOSS-groep, Universiteitskrant, 30-03-2006

Groninger Internet Courant, 12 september 2007. ‘Opleiding vanuit lectoraat gestart’.

De Volkskrant, Wilma Boevink, 16 mei 2009

Radio 1 Journaal, Wilma Boevink, 14 mei 2009 en 21 mei 2009

Radio 1, Wilma Boevink, 3 oktober 2009