Interdisciplinaire samenwerking rondom personen met verward gedrag.

Ontwikkelen van een flexibele scholingstoolkit voor professionals en studenten 

In dit project is een flexibele scholingstoolkit ontwikkeld rondom personen met verward gedrag met de inzet van ervaringsdeskundigen. De toolkit bestaat uit een set thema’s en per thema een set met diverse didactische werkvormen, inhoudelijk samenhangend met de interdisciplinaire samenwerking rondom personen met verward gedrag en met aandacht voor de maatschappelijke participatie van de persoon na de crisis.

De docent of trainer kan flexibel die thema’s en werkvormen uit de toolkit selecteren die enerzijds tegemoet komen aan de scholingsbehoeften van de studenten zorg, welzijn en veiligheid en van de huidige professionals in het werkveld en anderzijds aan de beschikbare tijdsinvestering.

De docentenhandleiding is hier te downloaden

Naast informatie over verward gedrag, interdisciplinair samenwerken, casuïstiek en het voorkómen van verward gedrag bevat de toolkit ook video’s, cases, opdrachten, presentaties, literatuurbesprekingen, oefeningen, discussie, e.d. die tijdens de scholing ingezet kunnen worden.

Het project is uitgevoerd door het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met de opleidingen Associate Degree Ervaringsdeskundige in Zorg & Welzijn en Toegepaste Psycholigie van de Academie voor Sociale Studie, de Academie voor Verpleegkunde, de gemeente Groningen, WIJ Groningen, Lentis, GGD Groningen en de Politie Groningen.

Het project is mede gefinancierd door ZonMw en de gemeente Groningen.