STAIRS-project

Na een depressieve episode kost het cliënten veel moeite om weer volledig te functioneren in diverse rollen. Zij zijn vaak onzeker over hoe dat aan te pakken en kwetsbaar voor terugval. In het huidige behandelaanbod is hier weinig aandacht voor. Om in deze lacune te voorzien ontwikkelen cliënten/ervaringsdeskundigen, behandelaren en docent-onderzoekers het programma STAIRS; een unieke combinatie van online ervaringsverhalen, films en tools waarmee patiënten beter leren omgaan met kwetsbaarheid voor depressie op belangrijke levensdomeinen. In gespreksgroepen worden deze besproken en geoefend. Doel is om het maatschappelijk functioneren (rolherstel) en veerkracht te verbeteren en de kans op terugval te verkleinen.

Zie ook de website: https://allesgoed.org/

Voor meer informatie over het project en bijbehorend onderzoek kunt u contact opnemen met David Wedema: d.wedema@pl.hanze.nl

Het project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van
de Stichting tot Steun VCVGZ en Agis Innovatiefonds.