Partners

In de IWP Ervaringsdeskundigheid Noord-Nederland vormen de deelnemende partijen met elkaar een leernetwerk, waarbij het gaat om het leren
elkaar

Trekker/penvoerder:

 • Hanzehogeschool Groningen/lectoraat Rehabilitatie

Zorg- en welzijnsorganisaties:

 • Cosis
 • Lentis/BEL
 • MEE Groningen
 • Noorderbrug
 • Wender (voorheen ZIENN)
 • Visio
 • GGz Friesland/Mind Up
 • GGz Drenthe
 • Leger des Heils
 • Ixta Noa
 • UMCG / UCP (Stairs-project)
 • Vluchtelingenwerk Noord Nederland (EDNIKO-project)

Overheid:

 • Gemeente Groningen

Universitair:

 • UMCG
 • Boston University (VS)

Lectoraten:

 • HG Lectoraat Rehabilitatie
 • HG Lectoraat Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen
 • HG Lectoraat Gezondheid en participatie van mensen met meervoudige beperkingen
 • NHL Lectoraat Zorg & Innovatie in de psychiatrie

Hbo opleidingen (docenten en studenten):

 • Bachelor Social Work van de Hanzehogeschool Groningen
 • Bachelor Verpleegkunde van de NHL
 • Opleiding Associate Degree Ervaringsdeskundige in zorg en welzijn
 • Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid (GOED)
 • Opleiding Ervaringsdeskundigheid Niet-aangeboren hersenletsel (EDNAH)
 • Opleiding Ervaringsdeskundigheid Nieuwkomers (EDNIKO)

Mbo-opleidingen (docenten en studenten):

 • ROC Noorderpoort

Private ondernemingen:

* Stichting Hersenletselsupport
* De Bijdrage
* Forsie

Overige:

Het lectoraat Rehabilitatie heeft in het verleden op het gebied van herstel en ervaringsdeskundigheden ook al met diverse partners, uit zowel het onderwijs, de wetenschap als het werkveld, samengewerkt:

 • Handicap + Studie (thans: ECIO)
 • HEE
 • St. Buitengewoon
 • St. Rehabilitatie ’92
 • Zorgbelang Groningen