Onderwijs

In dit gedeelte van de website geven we informatie over opleidingen en cursussen op het gebied van ervaringsdeskundigheid in Noord Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe). Dit doen we voor opleidingen op Hbo en Mbo niveau waaraan een diploma is gekoppeld en voor cursussen waaraan een certificaat of bewijs van deelname is gekoppeld.

Onder het kopje ‘overige‘ vindt u informatie over opleidingen en cursussen die elders in het land worden verzorgd.

Hieronder vindt u een paar basisdocumenten over ED competenties en curricula:
ED Beroepscompetentieprofiel
Basiscurriculum ED
Leerplan Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn | opleidingsniveau 4 & 5
ED Didactiekboek