Symposia

De afgelopen jaren heeft het lectoraat Rehabilitatie diverse symposia, refereerbijeenkomsten en master classes georganiseerd op het gebied van Ervaringsdeskundigheid.

Master classes (deze zijn samen met St. Rehabilitatie ‘92 in Utrecht georganiseerd)
19 maart 2015:  Master Class Mike Slade
‘Implementatie van herstelondersteunende zorg in de GGz’ met Mike Slade. Mike Slade is professor aan het Instituut voor psychiatrie, psychologie en neurowetenschappen van het King’s College in Londen.

29 mei 2013: Master Class Marianne Farkas
‘Implementatie van herstelondersteunende zorg in de GGz’ met Marianne Farkas. Dr. Farkas, ScD  is al meer dan 25 jaar Clinical Professor aan het Sargent College of Health and Rehabilitation Sciences van Boston University (VS) en sinds januari 2011 bijzonder lector Rehabilitatie & Herstel aan de Hanzehogeschool Groningen.

19 november 2012: Master Class Simon Bradstreet
‘Implementatie van herstelondersteunende zorg in de GGz’ met Simon Bradstreet. Simon Bradstreet is sinds de oprichting in 2004 directeur van het Scottish Recovery Network (SRN).

10 mei 2010: Master Class Mary O’Hagan
Implementatie van herstelondersteunende zorg in de GGz met Mary O’Hagan. Mary O’Hagan is ervaringsdeskundige en heeft in diverse functies binnen de Nieuw Zeelandse gezondheidszorg gewerkt. Zij was onder andere Mental Health Commissioner, de hoogste ambtenaar van het Ministerie van Volksgezondheid.

Symposia
25 juni 2009: Symposium “Een rake ervaring. Symposium Herstel en Rehabilitatie in de GGz”
Het symposium te Groningen werd door ongeveer 90 mensen bezocht.
Plenaire lezingen
Het RAAK-project Herstel en Rehabilitatie in de GGz. Lies Korevaar, lector Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen

Herstel en herstelondersteunende zorg, Wilma Boevink, lector HEE. Hanzehogeschool Groningen en Senior-Onderzoeker Trimbos-instituut
Ervaringsdeskundigheid, Menno van Veen, onderzoeker lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen
Resultaten RAAK-project, Hilko Timmer, projectmedewerker RAAK
Workshops
1. (Nieuwe) Functies voor Ervaringsdeskundigen
Menno van Veen (onderzoeker voor lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen, )Marjoleen van den Beukel (Ervaringsdeskundige in dienst van GGz Friesland)
2. Competent herstelondersteunend

Anne Marije Heetla en Matthijs Doornbos, studenten SPH, Hanzehogeschool Groningen
3. Succesfactoren en valkuilen (bij implementatie van herstelondersteuning)

Hilko Timmer (projectmedewerker RAAK) e.a.
4. Herstel en kennismaking met HEE

Wilma Boevink, lector HEE (Herstel, Empowerment & Ervaringsdeskundigheid)
5. Ervaringsdeskundigen aanzet!

Agnes van Everdingen, ervaringsdeskundigmedewerker Promens Care en GGz Drenthe en Jaap te Velde, manager GGz Drenthe
6. Ervaringsdeskundigheid in een FACT-team

Maria Ufkes docent rehabilitatie en projectleider Lentis / Linis en Jacqueline Cambier, ervaringsdeskundige FACT, Lentis/Linis

28 december 2008: “Een GOED begin is het halve werk”
Ter gelegenheid van de afsluiting van de 3-jarige pilot van het project Groninger Opleiding ErvaringsDeskundigheid (GOED) organiseerden Zorgbelang Groningen en het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen dit symposium.
Plenaire lezingen
Lies Korevaar, Lector RehabilitatieHanzehogeschool

Akkie Hofstee,directeur Zorgbelang Groningen
Marika Abeln: Wat is ervaringsdeskundigheid & het onlosmakelijke verband met herstel
Interview van een panel, waarin o.a. ex-cursisten, een lid van het project GOED, vertegenwoordigers van zowel een zorgverzekeraar als een zorgverlenende instelling
Workshops;
1. Basiscursus ‘Van ervaring naar ervaringsdeskundig

Marika Abeln, (ervaringsdeskundige en docent GOED.) Kees Roseboom & Karin Heidema,  ervaringsdeskundigen en co-docenten GOED.
2. Vervolgcursus ervaringsdeskundigen en praktijkgericht onderzoek
Menno van Veen, projectleider GOED
3. Vervolgcursus ‘Ervaringsdeskundigheid bij voorlichting’
Els Comello en Paul de Rijk, ervaringsdeskundigen en docenten GOED
4. Vervolgcursus ‘Coachen van herstel’
Sonja Vrieling (ervaringsdeskundige en docent GOED.
5. Ervaringsdeskundigen als partner van zorgaanbieders en zorgverzekeraars
Nico van Guldener, ervaringsdeskundige, lid regionaal expertteam zorginkoopproject
Lex vanTuyll, beleidsmedewerker Zorgbelang Groningen, projectleider zorginkoopproject)
6. Lokale loketten en ervaringsdeskundigheid
Alfred Kooistra, projectleider Noord Nederland van het Programma Lokale Versterking

Refereerbijeenkomsten
In refereerbijeenkomsten worden presentaties van de leden van het Lectoraat Rehabilitatie gecombineerd met presentaties van studenten, onderzoekers, werkers en cliënten. De bijeenkomsten zijn gemiddeld door 60 – 100 deelnemers bezocht door zowel studenten, docenten, cliënten, familie als medewerkers uit het werkveld.
Dinsdag 27 januari 2009: Visiedocument GGz Nederland
Dinsdag 14 april 2009: Makkekaart
Dinsdag 24 juni 2008: Ervaringsdeskundigheid praktisch gezien
Dinsdag 23 november 2006: Ervaringsdeskundigheid