Links

Er is in Nederland de laatste jaren veel informatie over ervaringsdeskundigheid beschikbaar gekomen via diverse websites. Op deze pagina vindt u een aantal links naar deze websites.

Leger des Heils, Verhalen over hoop

Kennisplein de Ervaringsdeskundige
Deze site wil de ontwikkeling van ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigheid samenbrengen. Voor mensen die werken aan herstel van zichzelf of een ander daarin ondersteunen.En voor organisaties die ervaringsdeskundigen willen inzetten in het reguliere werkveld.

Hier vindt u informatie over HEE.
Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE) is een programma, gebaseerd op ervaringskennis, en omvat effectieve werkwijzen en strategieën van mensen met psychische kwetsbaarheden om zichzelf te (leren) helpen.

Op de site van Movisie vindt u diverse publicaties over ervaringsdeskundigheid.
Een ervan is is het Dossier Ervaringsdeskundigheid dat in de zomer van 2017 is verschenen in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Hier vindt u twee publicaties van de Hogeschool van Amsterdam over de Ervaringen met de inzet van ervaringsdeskundigen en Begrippenkader ervaringsdeskundigheid.

Hier vindt u de Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg.

Lentis-BEL team: https://www.lentis.nl/locaties/bureau-ervaringsdeskundigheid-bel/

Ixta Noa: https://www.ixtanoa.nl/deelnemers/ervaringen-deelnemers/ 

Etalage Ervaringsdeskundigen in de ggz NIP:
https://www.youtube.com/watch?v=nc4zn2zd1F8

De herstelondersteunende intake m.b.v. ervaringsdeskundigen:
https://www.ggznieuws.nl/home/ggz-noord-holland-noord-vermindert-wachttijden-met-ander-intakegesprek/