Lopende projecten

Er zijn door de IWP drie onderzoeksprogramma’s opgesteld, op micro-, meso- en macroniveau. Binnen deze niveaus zijn/worden er diverse deelprojecten uitgevoerd, gebaseerd op de praktijkvragen uit het werkveld:

Microniveau
·         Informeren en betrekken van collega-professionals bij ervaringsdeskundigheid.
·         Onderscheid Ervaringen Delen (ED) en Ervaringsdeskundigheid (EDK).
·         Rol/functie binnen bestaande team? Hoe zet je Ervaringsdeskundigheid in in een hulpverleningstraject.

Mesoniveau
·         Ontwikkelen van beleid op organisatieniveau over de inzet ervaringsdeskundigen.
·         Helderheid creëren over term (en rollen) ervaringsdeskundigheid en hoe ingezet
·         Werving en selectie van ervaringsdeskundigen
·         Draagvlak creëren: organisatie / professionals / cliënten.

Macroniveau
·         Beleid bij en financiering door zorgverzekeraars en gemeenten over het inzetten van ervaringsdeskundigen.
·         Uitbreiding scholingsaanbod / nieuwe scholing voor (toekomstige) ervaringsdeskundigen
·         Effectiviteit van de inzet van ervaringsdeskundigheid.